Shakira - EL Dorado World Tour

Tuesday Aug 07, 2018 at 07:30 PM EDT
in Toronto Ontario
Welcome to Live Nation